Ondergrondvoorbehandeling

Voordat er een vloerafwerking kan worden aangebracht op een monolithisch afgewerkte betonvloer of gietasfalt dient het vloeroppervlak te allen tijde opgeruwd en gereinigd te worden middels stofvrij Blastrac stralen. Door deze behandeling wordt de oppervlakte structuur van de te behandelen ondergrond vergroot, waardoor er een optimaal hechtvlak ontstaat.

Stofvrij Blastrac stralen kan ook worden toegepast om oude coatinglagen te verwijderen en / of gladde oppervlakten met name bij buiten toepassingen dusdanig ruw te maken, zodat er een veilig beloopbare ondergrond ontstaat bij slechte weersomstandigheden.

Het probleem doet zich ook wel eens voor dat er een vloerafwerking verwijderd dient te worden alvorens er een nieuwe afwerking kan worden aangebracht. De oplossing hiervoor is het verwijderen van het oude vloersysteem middels frezen en / of diamantschuren. Dit proces wordt geheel stofvrij uitgevoerd en het vrijgekomen afval wordt afgevoerd volgens de laatst geldende normen. Ook wanneer een betonvloer verregend is kan de bovengenoemde behandeling een goede oplossing zijn om een strakke oppervlaktestructuur te verkrijgen.

Vloerconsulting.nl kan u te allen tijde een passend advies aandragen t.b.v. de ondergrondvoorbehandeling van uw vloer.


Corbion-Logo.jpg
noLYw_OV_400x400.png
veiligheidsregio.jpg
NS.png