Taxaties

Schaden aan vloersystemen en / of andere bouwtechnische constructies door welke mogelijke oorzaak dan ook zijn zaken die helaas gebeuren. Duidelijkheid over hoe het geheel op te lossen is een must voor een correcte afhandeling. Vloerconsulting.nl kan hier voor u onafhankelijk, veel in betekenen.

De werkwijze welke Vloerconsulting.nl hanteert is het vaststellen van de oorzaak van de schade, het begroten c.q. taxeren van de schadepost en het maken van een aanbeveling m.b.t. de herstelmethode of vervanging, zodat vervolgschade wordt beperkt bij herstelwerkzaamheden of dat het geheel vervangen dient te worden. Vloerconsulting.nl streeft te allen tijde naar de goedkoopste oplossing voor de klant.


Volker_logo.jpg
NS.png
noLYw_OV_400x400.png
veiligheidsregio.jpg